Stichting Funerair Erfgoed Tilburg

Stichting | Bestuur | Beleidsplan 2020-2021 | Jaarrekening 2019 | | ANBI | Colofon

 

ANBI

De Stichting Funerair Erfgoed Tilburg is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling, een ANBI.

Deze aanwijzing levert een aantal belastingvoordelen op:

  • De Stichting betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Vrijwilligers die voor de Stichting werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan de Stichting.
  • Donateurs van de Stichting mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.