Stichting Funerair Erfgoed Tilburg

Stichting | Bestuur | Beleidsplan 2020-2021 | Jaarrekening 2019 | | ANBI | Colofon

 

Jaarrekening 2019

________________________________________________________________
 
EXPLOITATIE-OVERZICHT 2019 en BEGROTING 2020
 
INKOMSTEN   RESULTAAT 2019     BEGROTING 2020     UITGAVEN   RESULTAAT 2019     BEGROTING 2020  
                         
Giften   € 0,00     € 500,00     Aanschaf GPS   € 0,00     € 250,00  
Subsidies   € 0,00     € 250,00     Bankkosten   € 119,37     € 120,00  
                Kantoorkosten   € 60,45     € 100,00  
Interest   € 1,77     € 2,00     Lidmaatschappen   € 0,00     € 80,00  
              Onderhoudsmaterialen   € 0,00     € 250,00  
              Onkostenvergoeding   € 66,80     € 100,00  
              Representatiekosten   € 24,85     € 100,00  
              Vergaderkosten   € 100,00     € 100,00  
              Website   € 99,95     € 100,00  
                         
Totaal   € 1,77     € 752,00     Totaal   € 471,42     € 1.200,00  
 
____________________________________________________________________________
 
 BALANS per 31 december 2019
ACTIVA 31-12-2019

 

 

PASSIVA 31-12-2019
Rabobank rekening € 10.613,33   Eigen Vermogen  € 10.613,33
         
         
 Totaal € 10.613,33   Totaal € 10.613,33

 __________________________________________________