Stichting Funerair Erfgoed Tilburg

Stichting | Bestuur | Beleidsplan 2020-2021 | Jaarrekening 2019 | | ANBI | Colofon

 

 

De Stichting Funerair Erfgoed Tilburg zet zich in voor het behoud van het funerair erfgoed in de gemeente Tilburg, in het bijzonder het behoud van historische grafmonumenten en begraafplaatsen.

Begraafplaatsen herbergen de geschiedenis van onze dodencultuur in monumenten van steen, ijzer en andere materialen. In cultuurhistorische zin geven zij met tekst, symboliek en stijl aan hoe Tilburgers in een bepaalde periode van hun historie met de dood omgingen. Deze plekken vertellen ons de geschiedenis die mede onze leefomgeving en onze cultuur gevormd en bepaald heeft. Dit erfgoed beschermen, zichtbaar maken en bewaren voor toekomstige generaties ziet de Stichting Funerair Erfgoed Tilburg als haar missie.

In de gemeente Tilburg zijn er 16 begraafplaatsen, die beheerd worden door verschillende besturen, die, de één meer dan de andere, geen uitgesproken beleid hebben ten aanzien van het behoud van grafmonumenten of delen van hun begraafplaats. Gemeente Tilburg heeft geen beleid over funerair erfgoed.

De Stichting, statutair opgericht in 2018, beoogt het funerair erfgoed op de Tilburgse kaart te zetten.