Monumenten

Monumenten | SFET monumenten | Rijksmonumenten begraafplaats Bredaseweg (25) | Rijksmonumenten begraafplaats Goirkestraat (5) | Rijksmonumenten begraafplaatsen Udenhout (5) en Berkel (1) | Oorlogsgraven | Grafmonumenten van Burgemeesters van Tilburg (8) | | Gemeentelijke monumenten | | Bijzondere monumenten

 

Rijksmonumenten begraafplaats Bredaseweg (25)

Op de overigens niet beschermde R.K. begraafplaats aan de Bredaseweg te Tilburg vormen de hieronder beschreven GRAFMONUMENTEN (nrs. 1-25) een uitbreiding van het reeds beschermde complex bestaande uit de Calvarieberg en het hekwerk rond de begraafplaats.

Het GRAFMONUMENT voor het echtpaar Lodewijk Frans Bourgonjon en Theonie Virgine Roeland. Lodewijk Frans Bourgonjon (1835-1925) was een uit Gent afkomstige beeldhouwer die onder andere opdrachten uitvoerde voor P. Cuypers te Roermond. Tevens werd hij later leraar aan de Quellinusschool te Amsterdam. Na zijn eerste huwelijk met Rosalia Josepha Colombien (+1868) hertrouwde hij met Theonie V. Roeland. Hun dochter Alice Bourgonjon zou later in het huwelijk treden met H.W.E. Moller, grondlegger van de grote katholieke onderwijsinstellingen in het Zuiden. Het grafmonument voor het echtpaar Bourgonjon-Roeland werd omstreeks 1925 vervaardigd door zoon Gerard P.D. Bourgonjon (1871-1963). Deze in Tilburg werkzame beeldhouwer ontwierp ook het graf voor zijn zwager H.W.E. Moller en was tevens oprichter van de afdeling beeldhouwkunst aan de Academie te Tilburg.

(tekst Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE).