Monumenten

Monumenten | SFET monumenten | Rijksmonumenten begraafplaats Bredaseweg (25) | Rijksmonumenten begraafplaats Goirkestraat (5) | Rijksmonumenten begraafplaatsen Udenhout (5) en Berkel (1) | Oorlogsgraven | Grafmonumenten van Burgemeesters van Tilburg (8) | | Gemeentelijke monumenten | | Bijzondere monumenten

 

Rijksmonumenten begraafplaatsen Udenhout (5) en Berkel (1)

Begraafplaats Udenhout

Het complex van de KERK van de H. Lambertus, met PASTORIE, KOETSHUIS en vijf GRAFMONUMENTEN is van de periode tussen 1840 en ca. 1920. In combinatie met het klooster, Slimstraat 21-23 en het gemeentehuis, Slimstraat 2, is het geheel met zijn ligging op het snijpunt der vier kruisstraten een opvallend onderdeel van het centrum van het dorp.

Grafmonument op het links van de reeds eerder beschermde H. Lambertuskerk gelegen gedeelte van het KERKHOF.

De tekst op de stèle luidt: "Begraafplaats/van den weleerw.heer/Felix Cuypers/geboren te Luijksgestel/20 november 1810/pastoor van Udenhout/6 juli 1859/overleden aldaar 8 mei 1884/zijn werken volgen hem/Apoc.C.XIV.V.13/R.I.P.". (foto 1)

 

Grafmonument op het achter en naast de reeds eerder beschermde H. Lambertuskerk gelegen KERKHOF.

"Hier ligt begraven/mevrouw/Maria Franciska van Oorschot/echtgenote van den/weledelen heer/Josephus van Iersel/Zij werd geboren/te Eindhoven/9 augustus 1830 en/overleed te Udenhout/5 augustus 1875/Bij allen stond zij/in de hoogste achting/omdat zij zeer/Godvrezend was/Judit v. 8?Zij ruste in Vrede". Maker L.Petit, Tilburg.

 

Grafmonumenten op het achter de reeds eerder beschermde H. Lambertuskerk gelegen KERKHOF.

De tekst op de tombe luidt: "Hier rust/in Christus/de edelgrootachtbare Heer/H./W.A. van Heeswijk/Burgemeester van Udenhout/Lid des Prov. Staten/Ridderi.d.Orde v.h. H. Graf/Gegiftigd m.h. kruis Pro Ecclesia et Pontifice/geb. te Vught 4 april 1868/Overl. te Udenhout/16 november 1921/en zijne echtgenoote/Mevrouw/M.M. van Heeswijk-Van Dijk/geboren te Teteringen/10 april 1869/Overl. te Udenhout 7 juni 1920". Gesigneerd: Petit, Tilburg.(foto 2)

De tekst op de opstand luidt: "Hier ligt begraven/de edelachtbare heer/Josephus van Iersel/Oud-Burgemeester/weduwnaarvan mebrouw/Maria Franciska/Johanna van Oorschot/Hij werd geboren/te Udenhout/7 october 1831 en/overleed aldaar/9 november 1901/zijne gedachtenis zal/niet vergaan/en de gemeente zal zijnen lof verkondigen/Eccl. XXXIX: 13.14/Hij Ruste in Vrede". Maker L. Petit, Tilburg.

 

Neogotisch grafmonument op rechts van de reeds eerder beschermde H. Lambertuskerk gelegen KERKHOF.

De tekst luidt:"Hier ligt begraven/Mejufvrouw/Johanna Maria/van Abeelen/Echtgenoote van den heer/Heiliger van Iersel/geboren teHelvoirt/den 19.Maart 1767/en overleden te Udenhout/den 23 October/1842/de gansche gemeente zal haare/aalmoezen verkondigen/Ecl. XXI/RIP. Links: "Hier/ligt begraven/de heer/Josephus van Iersel/Geboren te Udenhout/den 8 december 1792/en overleden/den 20 october1864/Het is een allergoddelijkst werk/mijne helper te worden/in de bescherming der zielen/S. Dion.de L.Hov. Cap.IIL/RIP". Rechts: "Hier ligt begraven/mejufvrouw/Arnolda Petronella/van Iersel/Geboren te Udenhout/Den 9 October 1789/en overleden/den 12 april 1864/Heer ik heb den luister van uw huis bereid en de woonplaats uwer heerlijkheid/RIP".

 

 

Begraafplaats Berkel

Op de R.K. begraafplaats aan de Dom. Dubuissonstraat straat, aan de zuidelijke zijde, naast de calvarieberg, het in Neo-Gotische stijl uitgevoerde, geheel hardstenen GRAFTEKEN van pastoor B.J.G. van Rijckevorsel, daterende uit 1886. De pastoor, uit een bekend Brabants geslacht, was de eerste pastoor van de Berkelse parochiekerk. In 1995-1996 is het monument gerestaureerd, waarbij het geheel is gedemonteerd en op een betonnen vloerplaat is geplaatst (foto 3).

 

(tekst en foto 3 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, RCE)