Informatie

Informatie | Nieuws | Inventariseren | Beschermen | | | Ontsluiten

 

Inventariseren

Kengetallen

Binnen de gemeente Tilburg bevinden zich 17 begraafplaatsen: 13 Katholieke, 1 Protestantse, 1 Joodse en 2 algemene begraafplaatsen. De Joodse en 1 algemene begraafplaats zijn gesloten.

Daarnaast zijn er nog 3 kloosterbegraafplaatsen in gebruik en 3 bijzondere begraafplaatsen, waarvan Landpark Assissie nog beperkt in gebruik is. In het Afscheidspark van het Crematorium Tilburg e.o. worden urnen bijgezet.

Er zijn 7 eigenaren/besturen van de 17 begraafplaatsen: 4 parochies, een stichting, een vereniging en het gemeentebestuur. 3 parochies hebben 4 begraafplaatsen.

Er bevinden zich op al deze begraafplaatsen naar schatting 22000 grafmonumenten. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft 36 grafmonumenten als van algemeen belang en dus als Rijksmonument bestempeld. 

In een eerste inventarisatie van grafmonumenten (MIP, 1991) zijn 427 grafmonumenten van vóór het jaar 1940 beschreven en gefotografeerd. In 2020 zal de actualisatie van deze inventarisatie afgerond worden.