Overige begraafplaatsen

← terug naar overzicht

Adres
Groenstraat 9, Hazenpad, Rooihartenpark
Udenhout, Biezenmortel en Tilburg

Beheer

 

Binnen de gemeente Tilburg bevinden zich nog 3 bijzondere begraafplaatsen: De particuliere begraafplaats bij Kasteel Strijdhoeve, de begraafplaats op het Landpark Assisië en de begraafplaats in het Rooihartenpark

 

Particuliere begraafplaats Kasteel Strijdhoeve

Kasteel de Strijdhoef is in 1760-1761 gebouwd door Willem Frederik baron van Dopff (Willem van Dopff), een officier van het leger van de Verenigde Nederlanden. De naam was afgeleid van het oude leengoed de Strijdhoeve, dat in 1759 in bezit was gekomen van Willems echtgenote, Seijna baronesse van Borssele.
In 1826 werd het kasteel gekocht door hun tweede dochter, Maria, die getrouwd was met Jean de Franckenberg de Proschlitz. In 1838 kwam het in handen van hun dochter Wilhelmina, die in 1832 was getrouwd met de uit het Belgische Mons afkomstige Theophile Le Mire. De volgende bewoners-eigenaars waren hun zoon Guillaume Le Mire, zijn zoon Leo Le Mire (vanaf 1923) en diens dochter Clotilde (tot 1964). Het kasteel was toen al eigendom van de beheersmaatschappij De Strijdhoef, waarin familieleden van de in 1994 overleden Clotilde Le Mire hun aandelen hadden ondergebracht.
De Strijdhoef was sindsdien in gebruik door commerciële bureaus. Het kasteel, waarin zich behangschilderingen van de Amsterdammer Dirk Dalens III bevinden en waartoe een toegangspoort, gracht, tuinkoepel en kapel behoren, is een rijksmonument. De kapel is sinds 2009 beschikbaar als trouwlocatie.

Op 2 februari 1863 kreeg Théophile Le Mire van Kasteel De Strijdhoef toestemming van het gemeentebestuur van Udenhout om de lijken van zijn schoonmoeder Maria Susanna Johanna van Dopff en zijn dochtertje Wilhelmina Susanne Alexandrie Melanie op te graven en bij te zetten in het nieuwe familiegraf op de openbare begraafplaats. Op de kleine begraafplaats liggen anno 2012, afgaande op de aanwezige zerken, 12 leden van de familie Le Mire. De grafstenen zijn alle van zwart marmer en van recente datum. Er zijn twee groepen van vier graven met in het midden een crèmeachtig gekleurde zuil. Op de zuil is een zwarte marmeren plaat bevestigd met -onder een wapenschild van 2 families - de namen: Le Mire–van Franckenberg en Proschlitz. Hier tegenover liggen nog vier graven. De begraafplaats bevindt zich op een door een beukenhaag afgesloten stuk grond, rechts achterin op het scoutingterrein. Een metalen hekje vormt de toegang, (Bron: Tilburg Wiki, foto 1: Walther C.M. Jansen).

 

Landpark Assisië

Petrus van Beugen, eigenaar van het landgoed Het Hooghout of De Gasthuishoeven in Biezenmortel, werd de laatste jaren van zijn leven verpleegd in het krankzinnigengesticht van de broeders Penitenten in Boekel. Na zijn dood op 3 mei 1895 bood zijn dochter Dorothea het landgoed in Biezenmortel aan aan Vader Lucas, die in die tijd aan het hoofd stond van de congregatie van de broeders Penitenten, teneinde er een huis van liefdadigheid te stichten.

Zes broeders Penitenten werden naar Udenhout gezonden: broeder Laurentius als overste en de broeders Gerardus, Felix, Stanislaus, Daniël en Andreas. Pater Pacifius, provinciaal der Kapucijnen, zegende op 23 december 1903 een kamer in het hoofdgebouw tot huiskapel in. Op 12 januari 1904 kwamen de eerste patiënten naar Biezenmortel. Deze datum geldt als de officiële stichtingsdatum van Huize Assisië. (Bron: Wiki Midden-Brabant).

Eind 1967 besloten de Broeders Penitenten tot overdracht van de instituten van de congregatie aan de Daniël de Brouwerstichting, genoemd naar de stichter van de congregatie der broeders Penitenten. De overdracht vond plaats in 1968. Anno 2015 is Huize Assisië in beheer van de Stichting Prisma en nog altijd een woongemeenschap voor geestelijk gehandicapten.

De begraafplaats op het domein is nog steeds in gebruik. Hier liggen naast overleden broeders ook overleden medewerkers en bewoners (foto 2,3,4).

 

Begraafplaats van de Missionarissen van het Heilig Hart, Rooihartenpark

Een van de bekendste kloostercongregaties van Tilburg is de Missionarissen van het Heilig Hart. De officiële naam is Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu (MSC), in Tilburg beter bekend als de ‘rooi harten’. Dit omdat de paters een vignet met een rood hart op hun habijt droegen. 

De congregatie is in 1854 gesticht door de Franse kapelaan Jules Chevalier in Issoudun. In 1882 vestigde zij zich in Tilburg in de voormalige lakenfabriek van de firma Schreppers aan De Veldhoven (Wilhelminapark). In 1890 werd het imposante Missiehuis aan de Bredaseweg, een ontwerp van Hubert de Beer, in gebruik genomen.

In 1922 richtten de paters een drukkerij op, onder meer voor de uitgave van hun Annalen van O.L. Vrouw van het H. Hart (sinds 1883) en Almanak (1903). Het Missiehuis bezat een kloosterbibliotheek met meer dan twintigduizend titels en een bijzondere verzameling devotionalia. Een belangrijk deel van die bibliotheek is opgenomen in die van de Theologische Faculteit. De devotionalia gingen naar het Religieus Museum in Uden en naar Stadsmuseum Tilburg.

Het Missiehuis, waartoe ook een fraaie tuin behoort, werd in 2010 verkocht. In het kloosterdeel kwamen appartementen en in de tuin werden woningen gebouwd. In het achterste deel van de tuin ligt de begraafplaats. (Bron: Wiki Midden Brabant; foto 5 en 6).

 

 

 

Overige begraafplaatsen Overige begraafplaatsen Overige begraafplaatsen Overige begraafplaatsen Overige begraafplaatsen Overige begraafplaatsen